Kiểm soát đàn và thông tin dịch bệnh bằng TE-FOOD
 

Kiểm soát đàn và thông tin dịch bệnh bằng TE-FOOD

Công nghệ TE-FOOD đã được triển khai tại 14 quốc gia trên thế giới và đang được áp dụng thử nghiệm ở Việt Nam trong kiểm soát đàn và thông tin dịch bệnh trên heo

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí