Khủng hoảng ngành đường thế giới: Giá đường giảm mạnh, cung vượt cầu 10,5 triệu tấn
 

Khủng hoảng ngành đường thế giới: Giá đường giảm mạnh, cung vượt cầu 10,5 triệu tấn

Sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2017/18 dự báo đạt 185,2 triệu tấn. Trong khi đó, lượng đường tiêu thụ chỉ đạt 174,6 triệu tấn. Điều này đồng nghĩa cung vượt cầu 10,5 triệu tấn đường mặc dù tiêu thụ tăng 1,85% so với vụ trước. Trong khi đó, giá đường liên tục giảm khiến nhiều nhà máy loay hoay trong việc trả tiền mía cho nông dân.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí