Khủng hoảng giá, khiến cả chuỗi cung ứng hồ tiêu bất ổn
 

Khủng hoảng giá, khiến cả chuỗi cung ứng hồ tiêu bất ổn

Giá hồ tiêu tụt dốc; các nhà cung ứng, chế biến và xuất khẩu không dám giao dịch. Nông dân thấy giá thấp thì giảm bán ra khiến doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu từ các quốc giá có giá thấp và chất lượng ổn định hơn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí