Khởi động dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính
 

Khởi động dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính

Sáng 22-8, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam”, nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương thực ở các nước đang phát triển.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí