Khó kiểm soát lúa giống ở ĐBSCL

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Khó kiểm soát lúa giống ở ĐBSCL

Lượng lúa giống do các doanh nghiệp, đơn vị làm ra chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu, còn lại nông dân tự để giống, trao đổi, mua bán trôi nổi nên rất khó kiểm soát.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo