Khô đậu tương giao ngay tại miền Nam tương đối khan do tàu nhập khẩu chưa về
 

Khô đậu tương giao ngay tại miền Nam tương đối khan do tàu nhập khẩu chưa về

Khô đậu tương giao ngay tại miền Nam cũng đang thiếu do tàu nhập khẩu chưa về