Kênh gạo đi Bắc ảm đạm
 

Kênh gạo đi Bắc ảm đạm

Nhu cầu của khách Bắc ít vào giữa tuần 6/8-10/8, giao dịch buôn bán ế ẩm. Khách Bắc hỏi mua các kho gạo Miền Tây cứ 2 - 3 ngày thì 1-2 container gạo, ít đi hàng tàu vì thời tiết mưa. Chủ yếu hỏi mua gạo OM5451, IR50404, ST21, St24, tấm, cám. Trong khi đó, tại Miền Bắc một số doanh nghiệp kinh doanh gạo tại Hưng Yên buôn bán ảm đạm, một số còn gạo OM5451 trong kho nhờ bán lượng ra ngoài.