IRCo thống nhất giảm xuất khẩu cao su tự nhiên từ tháng 12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


IRCo thống nhất giảm xuất khẩu cao su tự nhiên từ tháng 12

Hiệp hội Cao su Quốc tế (IRCo) công bố quyết định Hội đồng Cao su Quốc tế 3 bên (ITRC), gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã thống nhất giảm xuất khẩu cao su tự nhiên từ tháng 12 trong bối cảnh tìm hướng giải quyết tình trạng giá cao su tiếp tục giảm.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo