IPO Vinafood II: Lượng đặt mua vượt nhẹ lượng chào bán

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


IPO Vinafood II: Lượng đặt mua vượt nhẹ lượng chào bán

Đã có 41 nhà đầu tư đăng ký mua 115.603.300 cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), trong khi lượng chào bán là 114.831.000 cổ phần. Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 9h ngày 14/3 tới.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo