Indonesia: dự kiến sẽ không nhập khẩu gạo cho đến Tháng 4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Indonesia: dự kiến sẽ không nhập khẩu gạo cho đến Tháng 4/2018

Chính phủ thông qua Bộ Nông nghiệp đảm bảo rằng cho đến tháng 4 năm 2018 sẽ không cần nhập khẩu gạo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Amran Sulaiman cho biết, trữ lượng gạo hiện tại đạt 1,74 triệu tấn. "Chúng tôi mong rằng sẽ không nhập khẩu gạo, bởi theo tính toán trữ lượng của chúng tôi là 1,74 triệu tấn, đã đủ đến Tháng 4/2018.

Chúng tôi ước tính rằng mục tiêu của Bulog  là 1,1 triệu tấn, theo yêu cầu trước đó của ông Tổng thống lượng tiêu thụ là 1 triệu tấn, nếu 1 triệu đến tháng 12 nghĩa là 1,7 triệu tấn mà chúng tôi có sẽ đủ tiêu thụ đến cuối năm." ông cho biết.

Nguồn: http://www.en.netralnews.com/news/business/read/10270/agriculture.minister.until.april.2018..no.need.to.import.rice

Tin tham khảo