Indonesia: Các quan chức của Bộ Nông nghiệp cho biết xuất khẩu dầu cọ sang Trung Quốc đã giảm xuống trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây nên
 

Indonesia: Các quan chức của Bộ Nông nghiệp cho biết xuất khẩu dầu cọ sang Trung Quốc đã giảm xuống trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây nên

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí