IGC nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2017/18

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


IGC nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2017/18

IGC nâng dự báo sản lượng ngô Argentina và Mỹ; Dự trữ đậu tương toàn cầu giảm 6%.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo