IGC nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu năm 2017/18

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


IGC nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu năm 2017/18

Dự trữ ngũ cốc giảm lần đầu tiên trong 5 năm; Dự trữ đậu tương dự kiến cũng giảm; Tiêu thụ ngũ cốc toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo