HVG lỗ 265 tỷ trong nửa đầu năm tài chính 2018, giảm gần 2400 tỷ nợ vay ngắn hạn
 

HVG lỗ 265 tỷ trong nửa đầu năm tài chính 2018, giảm gần 2400 tỷ nợ vay ngắn hạn

Riêng quý II năm tài chính 2018, HVG lỗ 272 tỷ đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí