HVG lỗ 265 tỷ trong nửa đầu năm tài chính 2018, giảm gần 2400 tỷ nợ vay ngắn hạn
 

HVG lỗ 265 tỷ trong nửa đầu năm tài chính 2018, giảm gần 2400 tỷ nợ vay ngắn hạn

Riêng quý II năm tài chính 2018, HVG lỗ 272 tỷ đồng.

CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II cho năm tài chính bắt đầu từ 1/10/2017 đến 30/9/2018 với kết quả thua lỗ lớn.

Trong kỳ, doanh thu của HVG sụt giảm mạnh đến 56% chỉ còn 2.581 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, công ty còn 116,6 tỷ lợi nhuận gộp, chỉ bằng phân nửa cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ âm 73,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 10,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm phân nửa còn 33,5 tỷ đồng.

Với những biến động lớn trên, công ty báo lỗ sau thuế đến 272 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 114 tỷ đồng. Trong đó, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 194 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm tài chính 2018, doanh thu thuần hợp nhất của Hùng Vương đạt 5.812 tỷ đồng, giảm đần 40% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ khối thủy sản giảm mạnh nhất 1.267 tỷ, chỉ còn gần 768 tỷ đồng. Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi giảm mạnh gần 1.000 tỷ đồng, xuống còn chưa đến 332 tỷ đồng. Ngược lại, công ty có thêm nguồn thu bất động sản 354 tỷ đồng.

Với việc có lãi hơn 7 tỷ đồng trong quý I, HVG giảm lỗ nửa năm còn hơn 264,7 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn kém hiệu quả so với khoản lỗ chỉ 143,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tổng lỗ lũy kế hiện đã lên đến 749 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm tài chính 2018 đã đề ra, HVG đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 26% so với thực hiện 2017; lãi trước thuế là 100 tỷ đồng. Như vậy, công ty còn phải cố gắng nhiều để thực hiện kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của HVG giảm gần 2,800 tỷ so với 1/10/2017 còn 11.041 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm hơn 2.600 tỷ còn 8.729 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là giảm nợ vay ngắn hạn từ 7.070 tỷ về 4.691 tỷ đồng. Đây cũng là lý do giúp chi phí tài chính của HVG giảm mạnh.

NDH

Tin tham khảo