Hướng tới sản xuất hồ tiêu bền vững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hướng tới sản xuất hồ tiêu bền vững

Huyện là đẩy mạnh cải tạo các vườn tiêu theo mô hình hồ tiêu sạch, bền vững để không ngừng tăng năng suất, sản lượng và chất lượng...

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí