Hướng đến mô hình liên kết sản xuất giống cá tra bền vững
 

Hướng đến mô hình liên kết sản xuất giống cá tra bền vững

Hiện nay, cá tra giống trong tỉnh Đồng Tháp xuống giá rất nhanh, từ hơn 60.000 đồng/kg (cá tra giống loại 30 con/kg) nay xuống còn 20.000 đồng/kg.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.