Hùng Vương đã bán xong vốn tại FMC, lộ diện hai nhà đầu tư lớn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hùng Vương đã bán xong vốn tại FMC, lộ diện hai nhà đầu tư lớn

Sau khi Hùng Vương thoái vốn, Công ty quản lý quỹ SSI và Công ty thực phẩm Bến Tre đã mua vào nâng tỷ lệ sở hữu lần lượt 19,97% và 20,1% vốn FMC.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo