Hội thảo về kết quả nghiên cứu giống và kỹ thuật phát triển cây sắn bền vững ở Đắk Nông

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hội thảo về kết quả nghiên cứu giống và kỹ thuật phát triển cây sắn bền vững ở Đắk Nông

Ngày 21/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rải vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Đắk Nông” do Viện Khoa học kỹ thuật (KHKT) Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ thực hiện.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.