Hội thảo về kết quả nghiên cứu giống và kỹ thuật phát triển cây sắn bền vững ở Đắk Nông

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hội thảo về kết quả nghiên cứu giống và kỹ thuật phát triển cây sắn bền vững ở Đắk Nông

Ngày 21/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rải vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Đắk Nông” do Viện Khoa học kỹ thuật (KHKT) Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ thực hiện.

Tại Hội thảo, đại diện nhiều cơ quan chuyên môn, nhà khoa học… trên địa bàn tỉnh đã có những ý kiến trao đổi, đánh giá và góp ý để đề tài hoàn thiện hơn. Nhiều đại biểu đánh giá đây là một đề tài nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sắn nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.

Theo ông Phạm Ngọc Danh, Giám đốc Sở KH&CN thì sắn là một trong những loại cây nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Mặc dù diện tích những năm gần đây tương đối lớn (có những năm đạt trên 20.000 ha) nhưng do giống không đảm bảo, kỹ thuật chăm sóc lạc hậu nên năng suất khá bấp bênh. Toàn tỉnh hiện có 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn nhưng hoạt động theo thời vụ (khoảng 6 tháng/năm) vì phải phụ thuộc vào nguyên liệu. Thực trạng này đặt ra cần thiết có một giống năng suất cao, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ vào chăm sóc, chế biến để phát triển cây săn bền vững.

Từ cuối năm 2013 đến nay, Đoàn nghiên cứu của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ đã tiến hành nghiên cứu tại 3 huyện: Krông Nô, Đắk Glong và Đắk Song. Hiện đề tài đã cho mang lại những kết quả bước đầu, như tìm ra được một số giống ngắn ngày, năng suất cao và xây dựng được quy trình kỹ thuật chăm sóc thâm canh, rải vụ nhằm phát triển bền vững cây sắn tại địa phương.

Báo Đak Nông