Hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển ngành tôm đến năm 2025

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển ngành tôm đến năm 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí