Hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn Cao su trong năm nay

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn Cao su trong năm nay

Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cho biết, tiến độ cổ phần hóa công ty mẹ VRG và 20 đơn vị nông nghiệp, 4 đơn vị hành chính sự nghiệp đến nay đã hoàn thành các nội dung cơ bản như: xác định giá trị doanh nghiệp, chuẩn bị tổ chức bán cổ phần cho người lao động, giải quyết lao động dôi dư và sắp xếp lại.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo