Hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn Cao su trong năm nay

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn Cao su trong năm nay

Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cho biết, tiến độ cổ phần hóa công ty mẹ VRG và 20 đơn vị nông nghiệp, 4 đơn vị hành chính sự nghiệp đến nay đã hoàn thành các nội dung cơ bản như: xác định giá trị doanh nghiệp, chuẩn bị tổ chức bán cổ phần cho người lao động, giải quyết lao động dôi dư và sắp xếp lại.

VRG đang triển khai lập phương án cổ phần hóa, trong đó có phương án sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, sử dụng đất để trình các cấp phê duyệt. Việc cổ phần hóa công ty mẹ sẽ hoàn thành trong năm nay để năm 2018, VRG là công ty cổ phần.

Hiệu quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm nay đang hỗ trợ tích cực cho tiến trình cổ phần hóa VRG. Nửa đầu năm nay, Tập đoàn tiêu thụ gần 99.000 tấn mủ cao su, doanh thu ước đạt 10.537 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.292 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

ĐTCK

Tin tham khảo