Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam
 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam

Xuất khẩu hạt tiêu trong nửa đầu tháng 3/2019 đạt 17,7 nghìn tấn, trị giá 44,6 triệu USD, tăng 50,2% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 3/2018.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu trong nửa đầu tháng 3/2019 đạt 17,7 nghìn tấn, trị giá 44,6 triệu USD, tăng 50,2% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 3/2018. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 53,4 nghìn tấn, trị giá 144,72 triệu USD, tăng 27,9% về lượng, nhưng giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Nửa đầu tháng 3/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.512 USD/tấn, giảm 31,8% so với nửa đầu tháng 3/2018. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 3/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.709 USD/tấn, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam tháng 2/2019, đạt 3,6 nghìn tấn với trị giá 10,09 triệu USD, tăng 30,5% về lượng, nhưng giảm 13,6% về trị giá so với tháng 2/2018. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ đạt 7,9 nghìn tấn, trị giá 23,2 triệu USD, tăng 45,3% về lượng, nhưng giảm 2,1% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2018.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang Phi-líp-pin tháng 2/2019 tăng 135,8% về lượng và tăng 58% về trị giá so với tháng 2/2018, đạt 547 tấn với trị giá 1,06 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu sang Phi-líp-pin đạt 1,1 nghìn tấn với trị giá 2,46 triệu USD, tăng 77,3% về lượng và tăng 36,9% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2018.

TCCT

Tin tham khảo