Hồ tiêu 7/2019 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 6/2019 biến động giảm, giao dịch ở mức ổn định
 

Hồ tiêu 7/2019 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 6/2019 biến động giảm, giao dịch ở mức ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.