Hồ tiêu: giá nào cao, giá nào thấp?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hồ tiêu: giá nào cao, giá nào thấp?

Hồ tiêu chuẩn bị vào mùa thu hái và sẵn sàng cho năm kinh doanh mới 2018. Thường vào đầu tháng Giêng dương lịch hàng năm, nhiều nơi bắt đầu thu hái cho đến cận Tết âm lịch là lúc rộ vụ.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí