Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan tăng giá xuất khẩu sắn lát thêm 3 USD/tấn, lên mức 184 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 01-15/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan tăng giá xuất khẩu sắn lát thêm 3 USD/tấn, lên mức 184 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 01-15/10/2017

Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan tăng giá xuất khẩu sắn lát thêm 3 USD/tấn, lên mức 184 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 01-15/10/2017

Theo thông báo từ Hiệp hội thương mại sắn Thái Lan, giá sắn lát xuất khẩu của Thái Lan được điều chỉnh tăng thêm 3 USD/tấn, lên mức 184 USD/tấn FOB trong giai đoạn từ 1-15/10/2017. Như vậy, sau 3 lần điều chỉnh, giá sắn lát của Thái Lan tăng thêm khoảng 13 USD/tấn. Theo tính toán của hiệp hội sắn Thái Lan, với mức giá 184 USD/tấn FOB Thái Lan tương đương giá về cảng Trung Quốc khoảng 195-196 USD/tấn thì giá thành sản xuất cồn tại Trung Quốc vào khoảng 4750 tệ/tấn trong khi giá giao dịch thực tế là 5.110 tệ/tấn do đó các nhà sản xuất cồn vẫn có lãi nếu mua sắn với mức giá mới.