Hiệp hội Mía đường xin ngừng tạm nhập tái xuất đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hiệp hội Mía đường xin ngừng tạm nhập tái xuất đường

Cho rằng tạm nhập tái xuất đường gây nhiều khó khăn cho sản xuất mía đường trong nước nên Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị dừng hoạt động này.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí