Hiệp hội Doanh nghiệp lúa gạo phải đoàn kết và chia sẻ thông tin

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hiệp hội Doanh nghiệp lúa gạo phải đoàn kết và chia sẻ thông tin

Đó là đề nghị của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan đối với Hiệp hội Doanh nghiệp lúa - gạo tỉnh Đồng Tháp trong buổi làm việc vào sáng 21/4. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cùng tham dự buổi làm việc này.

Hiệp hội Doanh nghiệp lúa - gạo tỉnh Đồng Tháp thành lập vào đầu năm 2017, thời điểm các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo cả nước nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường đầu ra.

Theo ông Trần Tấn Đức – Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp lúa - gạo tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh doanh, xuất khẩu gạo không mấy khả quan, đa số doanh nghiệp khó khăn về thị trường tiêu thụ, thiếu vốn, mối liên kết với nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu chưa chặt chẽ, đặc biệt là còn nhiều cơ chế, chính sách chưa phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo.

Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp lúa - gạo tỉnh kiến nghị lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất Trung ương sửa đổi các quy định về thuế tiêu thụ nội địa, thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo quỹ đất để doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, có cơ chế thông thoáng và ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, vì đây là lĩnh vực kinh doanh nhiều rủi ro v.v..

Sau khi lắng nghe các doanh nghiệp, Hợp tác xã chia sẻ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu gạo, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan cho rằng, chúng ta không thể ngồi “bó tay” trước những khó khăn đó.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, “buôn có bạn, bán có phường”, do đó Hiệp hội Doanh nghiệp lúa gạo phải đoàn kết, mạnh dạn chia sẻ thông tin với nhau và mạnh dạn cả trong “đấu tranh” chính sách, xây dựng văn hoá doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng gạo dài hạn, có như vậy mới phát triển bền vững.

Dongthap.gov

Tin tham khảo