Heo đi biên ngày 30/07/2017 - Tình hình heo đi biên tiếp tục trầm lắng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 30/07/2017 - Tình hình heo đi biên tiếp tục trầm lắng

Tin từ thương nhân cho biết, biên giới phía Bắc Việt Nam vẫn đang bị kiểm soát chặt

Tin từ thương nhân cho biết, biên giới phía Bắc Việt Nam vẫn đang bị kiểm soát chặt, cộng thêm giá Trung Quốc trả xuống còn 34.000-35.000 đồng/kg nên tình hình heo đi biên tiếp tục trầm lắng.

Tin tham khảo