Heo đi biên ngày 28/07/2017 - Cập nhật lúc 11h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 28/07/2017 - Cập nhật lúc 11h00

Mặc dù giá heo nội địa hôm nay tiếp tục giảm thêm, nhưng hầu như vẫn không có lái bắt hàng đi biên

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo