Heo đi biên ngày 28/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 28/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

Giá heo tại biên tiếp tục được giữ ở mức cao nhất 11 tệ/kg

Giá heo tại biên tiếp tục được giữ ở mức cao nhất 11 tệ/kg tương đương gần 37.000 đồng/kg, nhu cầu mua chậm chờ giá Việt Nam giảm thêm. 

Tin tham khảo