Heo đi biên ngày 28/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 28/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

Giá heo tại biên tiếp tục được giữ ở mức cao nhất 11 tệ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí