Heo đi biên ngày 27/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 27/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

Hầu như các lái vẫn không đóng hàng lên do chênh lệch giá thấp và biên bị kiểm sát chặt

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí