Heo đi biên ngày 27/04/2017 - Lượng heo đi biên tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 27/04/2017 - Lượng heo đi biên tăng nhẹ

Tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, đêm qua heo đi nhúc nhắc trở lại tại một số cửa khẩu

Từ chiều qua, do phía Cam giảm mạnh giá mua tại cửa khẩu, chỉ còn cao nhất 24.000 đồng/kg với heo dân, cộng thêm kiểm soát chặt hơn tại cửa khẩu nên sáng nay heo không còn đi được sang Campuchia.

Tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, đêm qua heo đi nhúc nhắc trở lại tại cửa khẩu Na Sầm (Lạng Sơn), Tà Lùng (Cao Bằng) và Lào Cai, với tổng lượng xe giao qua các cửa khẩu là 10 xe, tức mỗi cửa khẩu chỉ đi được 3-4 xe. Giá heo giao tại biên cao nhất được 26.000 đồng/kg (tại Cao Bằng), còn tại Lạng Sơn giá chỉ từ 25.000-25.500 đồng/kg.

Giá heo giao dịch tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc (VND/kg)

Khu vực

 Ngày 27/04

Ngày 26/04

Tuần trước

Giá tại cửa khẩu khu vực Cao Bằng, Lai Châu, Lào  Cai

25.000-26.000

25.000

32.000-33.000

Tin tham khảo