Heo đi biên ngày 26/07/2017 - Cập nhật lúc 07h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 26/07/2017 - Cập nhật lúc 07h00

Do chênh lệch giá hẹp nên các lái phía Việt Nam hầu như không đóng heo lên.

Giá heo chủ Trung Quốc cho tại cửa khẩu vẫn chỉ được cao nhất tầm 37.000 đồng/kg sau khi trừ tiền bao biên và các chi phí khác nên các lái phía Việt Nam hầu như không đóng heo lên. 

Tin tham khảo