Heo đi biên ngày 25/07/2017 - Cập nhật lúc 11h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 25/07/2017 - Cập nhật lúc 11h00

Do một số cửa khẩu biên giới phía Bắc đang bị kiểm soát chặt nên lượng hàng đóng lên rất ít

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí