Heo đi biên ngày 25/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 25/07/2017 - Cập nhật lúc 08h00

Mặc dù giá heo nội địa xuống nhiều nhưng lượng heo đóng lên biên vẫn rất ít

Mặc dù giá heo nội địa xuống nhiều và đã có chênh lệch đủ lớn để đóng đi biên nhưng do một số cửa khẩu biên giới phía Bắc đang bị kiểm soát chặt nên lượng hàng đóng lên rất ít. Hiện Trung Quốc cho giá heo tại biên khoảng 11 tệ/kg, tương đương gần 37.000 đồng/kg. 

Tin tham khảo