Heo đi biên ngày 24/04/2017 - Lượng heo đi biên tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Heo đi biên ngày 24/04/2017 - Lượng heo đi biên tăng nhẹ

Tại các cửa khẩu biên giới phía bắc, 2 ngày cuối tuần trước heo đi được tại một số cửa khẩu Lạng Sơn, Cao Bằng

Tin từ thương nhân cho biết, heo đi Campuchia vẫn khá tốt với lượng ước đạt 3.000 con/ngày, qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) và Dinh Bà (Đồng Tháp). Giá heo giao dịch tại cửa khẩu giảm còn 28.000 đồng/kg do giá heo tại Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg vào cuối tuần trước.

Tại các cửa khẩu biên giới phía bắc, 2 ngày cuối tuần trước heo đi được tại Bản Chắt, Na Sầm (Lạng Sơn), Hạ Lang (Cao Bằng) và Bình Liêu - Móng Cái (Quảng Ninh), với lượng đi qua mỗi cửa khẩu khoảng 10 xe/ngày. Tuy nhiên, từ trưa qua, heo không còn đi được qua Móng Cái (Quảng Ninh) do xảy ra xích mích tại cửa khẩu. Dự kiến cửa khẩu Móng Cái có thể cấm biên từ 7-10 ngày. Do đó, đến hôm nay heo chỉ còn đi được tại Lạng Sơn và Cao Bằng, với lượng đi mỗi cửa khẩu từ 10-15 xe/ngày. Tuy nhiên, giá heo tại biên điều chỉnh giảm còn cao nhất 26.000 đồng/kg do tiền bao biên tăng mạnh.

Giá heo giao dịch tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc (VND/kg)

Khu vực

 Ngày 24/04

Ngày 21/04

Tuần trước

Giá tại cửa khẩu khu vực Cao Bằng, Lai Châu, Lào  Cai

26.000

27.000-28.000

32.000-33.000

Tin tham khảo