Hạt điều Việt xuất khẩu: Nhiều nhưng chưa mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hạt điều Việt xuất khẩu: Nhiều nhưng chưa mạnh

Theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì đến năm 2020, ngành điều ổn định diện tích khoảng 400 ngàn ha ở các vùng chính là Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ, với sản lượng đạt 450 nghìn tấn/năm.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo