Hạt điều Tanzania vụ 2019 bắt đầu về đến cảng Việt Nam với giá giao về đến nhà máy ổn định ở mức 37000 đồng/kg
 

Hạt điều Tanzania vụ 2019 bắt đầu về đến cảng Việt Nam với giá giao về đến nhà máy ổn định ở mức 37000 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí