Hàng trăm tấn tôm nằm chờ vì tắc đường sang Trung Quốc
 

Hàng trăm tấn tôm nằm chờ vì tắc đường sang Trung Quốc

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, các đơn hàng đi Trung Quốc tạm thời chưa thể thực hiện do nhà nhập khẩu thông báo lùi thời gian giao hàng nên chi phí lưu kho của doanh nghiệp tăng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí