Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8-9/2017, cập nhật ngày 30/08

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8-9/2017, cập nhật ngày 30/08

Ngày 07/09, dự kiến 8.000 tấn phân bón SA Nhật xá (Nguyên Ngọc) sẽ về cụm cảng Sài Gòn.

Còn trong tháng 8, đang có 130.039 tấn phân bón các loại dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó 4.348 tấn Urea Malay xá (Huỳnh Thành), 5.000 tấn DAP Trung Quốc xá (Apromaco) về từ 27-29/08.

Tin tham khảo