Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7-8/2017, cập nhật ngày 25/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7-8/2017, cập nhật ngày 25/7

Ngày 04/08, dự kiến 20.000 tấn Urea xá và 9.900 tấn DAP xá Trung Quốc (Vinacam) cập cụm cảng Sài Gòn.

Còn trong tháng 7, từ ngày 05-30/07, dự kiến 122.310 tấn phân bón cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó 6.000 tấn Urea xá Malay (Gia Vũ), 5.500 tấn Urea xá Indo (Vinacam), 2.752 tấn DAP bao Trung Quốc (Gia Vũ), 2.870 tấn DAP xá Trung Quốc (Nguyễn Duy) và 10.984 tấn MOP xá Lithuania (Thiên Thành Lộc + Huỳnh Thành) về ngày 21-30/07.

Tin tham khảo