Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2017, cập nhật ngày 26/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2017, cập nhật ngày 26/6

Từ ngày 14/06-28/06, có 40.500 tấn phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn, trong đó 3.000 tấn Urea Trung Quốc bao (Tường Nguyên), 1.500 tấn Urea Ninh Bình bao (Vận tải Vinacam), 3.500 tấn Urea Indo xá (Long Hưng), 6.000 tấn DAP Hàn Quốc xá (Nguyễn Phan) và 6.000 tấn DAP Trung Quốc bao (Tường Nguyên, Thiên Thành Lộc) về ngày 25-28/06.

Tin tham khảo