Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4-5/2017, cập nhật ngày 27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4-5/2017, cập nhật ngày 27/4

Trong tháng 5, ngày 05/05, dự kiến 8.000 tấn SA xá Nhật (Nguyên Ngọc) cập cụm cảng Sài Gòn.

Còn trong tháng 4, từ ngày 01-25/04, dự kiến 45.223 tấn phân bón cập cụm cảng Sài Gòn. Trong đó, 3.000 tấn DAP bao Trung Quốc (Long Hải) và 4.000 tấn Urea xá Indo (Gia Vũ) sẽ về ngày 24-25/04.

Tin tham khảo