Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2017, cập nhật ngày 24/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2017, cập nhật ngày 24/2

Từ ngày 02-08/03, dự kiến có 6,600 tấn Urea (Gia Vũ) và 52,500 tấn Kali (Vinacam, Thiên Thành Lộc) cập cụm cảng Sài Gòn

Trong tháng 2, từ ngày 01/02-28/02, dự kiến có 125,270 tấn phân bón cập cụm cảng Sài Gòn, trong có 16,200 tấn Urea về ngày 26/02 và 10,810 tấn DAP về ngày 25-28/02.

Tin tham khảo