Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 12/9/2019
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 12/9/2019

Dự kiến ngày 1-12/9/2019 có 51.778 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 30.200 tấn GMOP Lithuania (Thiên Thành Lộc+ Huỳnh Thành) sẽ cập cảng Sài Gòn ngày 12/9/2019. Ngoài ra, dự kiến trong tháng 9 còn có 3.000 tấn DAP Trung Quốc (KVF), 30.000 tấn Kali Israel (Vinacam) và 8.000 tấn SA Nhật (NN) sẽ cập cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo