Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2018, cập nhật ngày 12/7/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2018, cập nhật ngày 12/7/2018

Dự kiến ngày 5-15/07, có 21.835 tấn Ure Indo xá (Long Hưng, Nguyễn Phan, Vinacam) cập cảng Sài Gòn. Ngoài ra, còn có 6.000 tấn NPK 16-16-8 Philphos chưa rõ ngày cập cảng.

Tin tham khảo