Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 19/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 19/06/2018

Dự kiến ngày 04-20/06, có 60.544 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 3.000 tấn Urea xá (Gia Vũ) cập cảng Sài Gòn ngày 20/06.

Ngoài ra, 2 lô hàng mỗi lô 5.000 tấn urea hạt trong dự kiến cũng sẽ được giao từ Palembang, Indonesia tới Sài Gòn trong tháng 6 với giá khoảng 283-285 USD/tấn CFR. Trong khi đó, chào ký quỹ Ure Indo hạt trong ở mức 6750 đ/kg (giao hàng nửa cuối tháng 6 tại Sài Gòn).

Dự kiến trong tháng 7 có 10.000 tấn urea Nga hạt trong và 6.000 tấn NPK 16-16-8 sẽ cập cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo