Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 13/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 13/06/2018

Dự kiến ngày 04-08/06, có 54.844 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 5.810 tấn Urea Indo xá (Gia Vũ) và 4.000 tấn Urea Malay xá (Vinacam) cập cảng Sài Gòn ngày 08 và 17/06.

Dự kiến trong tháng 7 có 10.000 tấn urea Nga hạt trong và 6.000 tấn NPK 16-16-8 sẽ cập cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo