Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 08/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2018, cập nhật ngày 08/06/2018

Dự kiến ngày 04-08/06, có 49.034 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 4.000 tấn Urea Malay xá (Vinacam) cập cảng Sài Gòn ngày 08/06.

Dự kiến trong tháng 7 có 10.000 tấn urea Nga hạt trong và 6.000 tấn NPK 16-16-8 sẽ cập cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo