Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 13/6/2019
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 13/6/2019

Dự kiến 1/6-12/6 có 27.406 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 3.230 tấn Ure Indonesia xá (Long Hưng) và 950 tấn Ure bao Ninh Bình (Traco SG) dự kiến cập cảng Sài Gòn ngày 11-12/6/2019. Ngoài ra trong tháng 6, dự kiến có tàu 3.000 tấn DAP Trung Quốc xá (Hàn Việt), 25.000 tấn MOP Lithuania (Thiên Thành Lộc) và 8.000 tấn SA Nhật xá (Nguyên Ngọc) sẽ cập cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo