Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 06/06/2018
 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2018, cập nhật ngày 06/06/2018

Dự kiến ngày 04-05/06, có 45.034 tấn phân bón các loại cập cảng Sài Gòn. Trong đó có 2.434 tấn Urea Indo xá (Gia Vũ), 36.300 tấn MOP Lithuania (Thiên Thành Lộc + Huỳnh Thành) và 6.300 tấn DAP Trung Quốc xá (Nguyễn Phan+ Vinacam).

Ngoài ra, có tin đồn, 3 tàu phân bón (6000 tấn, 3300 tấn, 6500 tấn) đang được hỏi thuê từ Bontang (Indonesia) về cảng Việt Nam.

Tin tham khảo